Stopp i avloppet? Vi hjälper dig med avloppsrensning i Stockholmstrakterna

Vår avlopprensning utförs med omtanke för dina rör och för miljön. Följer du våra rekommendationer ger vi dessutom, som enda företaget i branschen, en garanti på det jobb vi utfört. Det gör vi för att vi vet att vi kan vår sak.

LÄGRE KOSTNADER I DET LÅNGA LOPPET

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig. Vi har också dygnet runt-jour vid akuta stopp. Välkommen!

Vår metod – Högtrycksspolning med hetvatten! Allt för många gånger ersätts  stickledningar/stammar i VA-system ut baserat på helt oriktig information/orsaker. Till kostnader som är enorma!

 Helt naturligt är gamla och flitigt använda avloppsrör ofta fyllda med slam och avlagringar. Vanligtvis byts hela systemet ut – utan grundlig teknisk undersökning eller sökande efter alternativa lösningar. 

Våra erfarenheter säger att gjutjärnsrör av normal kvalitet slits ned ca 1 mm på 50 år. Att rören är hårt angripna av rost utvändigt bedöms ofta felaktigt vara orsaken till stopp. Utvändig rost orsakas av gjutfel, temperaturväxlingar och kondens. Detta påverkar vanligtvis varken kvaliteten eller hållbarheten i ett avloppssystem. 

Vid rensning av hela avloppssystem i fastigheter med högtrycksspolning med rent vatten och kontrollerat högt tryck blir rören helt rena igen. Effekten blir att du når samma genomströmningsvärden som när rören var nya, samtidigt som du förlänger driftstiden med flera 10-tals år

Undvik stambyte nu! rensa och förläng driftstiden med flera 10-tals år.

stopp i avlopp
avloppspolning

Kontakta oss nu

Få Gratis Offert Direkt

Vi svarar vanligvis inom 24 timmar, men om du inte kan vänta:
Ring: 08-446 812 13

Ring nu - Öppet 24/7