Miljöpolicy

 • Alla medarbetare skall verka för en fungerande miljövänlig arbetsplats.
   
 • Miljövänligt material skall så långt det är möjligt användas, och överblivet material skall sorteras och återanvändas.
   
 • Energibesparingar skall göras och kontrolleras med jämna mellanrum.
   
 • Våra bilar skall gå på miljövänligast möjliga drivmedel.
   
 • Vi skall påverka våra leverantörer att förbättra sitt miljöarbete.
   
 • Alla installationer skall utföras på ett miljöanpassat sätt och med produkter som uppfyller de högsta kraven på produktsäkerhet och kvalitet.
   
 • Våra kunder skall informeras om de miljövänligaste alternativen gällande värme och energikällor.
Ring nu - Öppet 24/7