Spolbil Stockholm

Slamsugning

Med hjälp utav våran kombibil kan vi hjälpa dig med allt från tömning av tankar och dagvattenbrunnar till att lösa avloppsproblem.

Rörinspektion

Med hjälp av olika rörinspektionskameror kan vi analysera skicket på era rörsystem och hitta eventuella felkällor. Vi har kameror för rörsystem mellan 50 och 600 millimeter

Sanering

Vi har bred kunskap inom sanering och med hjälp av rätt kemikalier och vatten med högt tryck rengöra olika typer av objekt. Allt från mögelangripna fasader till illaluktande rum. Kontakta oss och beskriv erat behov så kommer vi med en lösning! 

Specialrensning

Med hjälp av olika typer av verktyg kan vi ta bort beläggningar såsom betong, spackel, rost och mycket annat innuti rör. 

Ångning

Avloppssystemen hos restauranger och storköks blir snabbt igensatta av fett. Med hjälp av högt tryck och vattenånga rengör vi rören så att avloppsystemet åter får sin ursprungliga kapacitet. Vi kan även tömma era fettavskiljare i samband med ångning! 

Fiberoptiska undersökningar

Vi kan med hjälp av en fiberoptisk kamera komma åt annars otillgängliga utrymmen såsom rör, kabelkanaler, ventilationssystem med mera. Allt som behövs är en öppning med en diameter större än 12 mm

Ring nu - Öppet 24/7