Övriga tjänster

Kyl- och frysrum
Vi har god kännedom och erfarenhet av alla typer av kyl- och frysrum. Vi jobbar med allt från den privata villan till grossistens lokaler och för att inte glömma för restaurangbruk. 

Luftkonditionering

Med hjälp av våra leverantörer har vi ett mycket komplett program av luftkonditioneringsaggregat. Mobila kylaggregat, splittaggregat, tak aggregat mm. 

Värmepumpar

Vi är återförsäljare av IVT-värmepumpar i vårt närområde. Ett sortiment som täcker både både villavärmepumpar och fastighetsvärmepumpar. 

Vätskekylaggregat

Vårt sortiment är från endast några kW till flera MW kyleffekt. Luftkylda och vattenkylda aggregat med och utan frikyla. 

Våtkylsanläggningar

Vi har många års erfarenhet av våtkylsanläggningar för grönsaker, kylningen sker direkt hos odlaren eller i grossistens anläggningar..

Isbanker är ett ofta ingående del i våtkylsanläggningar därför har vi även direkt import av dessa. Vi har rätt kompetens inom våtkylsanläggningar för grönsaker. Våtkylningen sker direkt hos odlaren eller i grossistens anläggningar.

Ishallar

I samarbete med våra samarbetspartners som många års erfarenhet inom ammoniakanläggningar har vi både byggt och servat ishallar.

Ammoniakanläggningar

Tack vare vårt goda samarbete med ammoniak kunniga personer är det inte oss främmande att både bygga, ändra eller serva dessa typer av anläggningar. Tack vare detta samarbete behöver beställaren endast ha en kontakt man resten sköts i vårt nätverk av samarbetspartners. Vi har erfarenhet av att bygga, ändra och utföra service/underhåll på ammoniakanläggningar. 

Tack vare vårt goda samarbete med ammoniakkunniga kan vi utföra arbeten och projekt på ett effektivt sätt. Samarbetet betyder att beställaren endast behöver ha en kontaktperson, resten sköts i vårt nätverk av samarbetspartners. Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra med just er ammoniakanläggning.

Butikskyla
Vi anser att vi har god kunskap av butikskyla från den lilla servicebutiken till det stora matvaruhuset.  Butikskyla innefattar både kylmaskiner och nödvändig kringutrustning. Till dessa hör kylrum och frysrum, kylanläggning, kylmöbler etc. 

Vi har god kunskap av butikskyla. Allt från den lilla servicebutiken till det stora matvaruhuset. Kontakta oss så berättar vi mer om installation av nytt system eller förbättring av befintlig lösning för butikskyla.

Frikyla
Frikyllningsanläggningar är i dagens energidebatt en självklar lösning för våra kunder med hjälp av borranläggningar eller kylning med luft dessa typer är mycket lyckosamma i många produktionsapplikationer där högre temperaturer är accepterade.

Lösningar med frikyla innebär utnyttjandet av naturens egna resurser att kyla. Metoden baseras på en omvänd pricip av värmepumpsystem, dvs leda ut värme ut i uteluft eller vattendrag. Frikylningsanläggningar är i dagens energidebatt en självklar lösning för våra kunder. Med hjälp av borranläggningar eller kylning med luft dessa typer är av kylning mycket lyckosamma i många produktionsapplikationer där högre temperaturer är accepterade.

Energibrunnar

Använder vi både för värmepumpar och som energi källa till frikyla. Borrhållen är av både öppna- och slutnasystem.

Energibrunnar används för uppfordning av vatten, uppvärmt av djupjordvärme, som via en värmepump (i dessa fall är energibrunnen borrhålet) används för uppvärmning av exempelvis småhus. Brunnsdjupet är vanligen ned till ca 120 m. Vi använder energibrunnar både för värmepumpar och som energikälla till frikyla. Borrhållen är av både öppna och slutna system.

Rörinstallationer
Vi utför service, ombyggnationer och ny installationer inom villa, fastighet och processindustrin. Våra duktiga tekniker och svetsare utför arbeten inom vatten fjärrvärme och gasledningar.

Projektering och Arbetsledning
Projektering och arbetsledning tar våra ingenjörer hand om, deras erfarenhet både som projektörer och projektledare borgar för att ni kan med trygghet vända er till Rörmokare Stockholms.

Kylinstallationer
Vi utför ombyggnationer och ny installationer av kyl, frys luftkonditionerings och vätskekyls anläggningar. 

Vi har god erfarenhet av att arbeta med freon anläggningar samt naturliga köldmedier typ amoniak och CO 2.
Specialområden är anläggningar för frukt och grönsaker, storkök och processindustrin.

 

avloppspolning
rörtjänster
värmepump
rinnande vatten vask
rörmokare i stockholm
ersättningsbad

Kontakta oss nu

Få Gratis Offert Direkt

Vi svarar vanligvis inom 24 timmar, men om du inte kan vänta:
Ring: 08-446 812 13

Ring nu - Öppet 24/7