Oljepanna Service i Stockholm

Regelbunden service av din oljepanna är en förebyggande åtgärd för att en så lönsam drift som möjligt ska kunna utföras. Samtidigt har du säkerställt ett undvikande av kostsamma och obehagliga driftavbrott.

Oljepanna – Serviceavtal

Genom att teckna ett serviceavtal för din oljepanna så säkerställer du att en specialist alltid finns tillgänglig vid ett eventuellt driftavbrott. Vi har de flesta reservdelar i våra servicebilar för att åtgärda driftstörningar.  Du har möjlighet att boka årligt serviceunderhåll.

Oljepanna – fördelar med ett serviceavtal

Oljepannans storhetstid är förbi och det är idag svårare att få tag på kunnig personal som dessutom har tillgång till reservdelar. Det går enkelt att föreställa sig att ett driftavbrott under kall vinter skapar stora problem för ett hushåll. Vår expertis och reservdelslager i kombination med vår korta insatstid talar för att ett serviceavtal för din oljepanna är väl investerade pengar.

Oljepanneservice – Vi jobbar lokalt

Vi utför service av oljepannor i både Stockholm. Vi servar och åtgärdar fel på oljepannor varje vecka. Så behöver du tillsyn av din oljepanna är du välkommen att kontakta oss.

Ring nu - Öppet 24/7