Värm upp din pool med värmepumpen

Din Thermia värmepump kan lätt göras om till att värma upp din swimming pool, med en rejäl minskning av energiförbrukningen som följd!

Din lokala försäljare av värmepumpar kan snabbt och lätt bygga ut din pump med ett pool-tillägg och samtidigt se till att denna funktion skräddarsys för dig som individ. Därefter ställer du själv bara in den temperatur du vill att poolen ska ha, sen är det fritt att njuta av din nytempererade vattenmiljö. Beakta dock att det finns lite olika saker att tänka på beroende på om din pool är inomhus eller utomhus.
 

  • Inomhuspool: Vad gäller inomhuspool behöver din värmepump ställas in så att poolen tempereras året runt. Din värmepump ser till att det blir precis rätt samspel mellan den vanliga uppvärmningen av huset och poolens uppvärmning, med minsta möjliga energiförbrukning.
  • Utomhuspool: Majoriteten av utomhuspooler används enbart under sommaren, då ditt hus generellt sett inte behöver värmas, kan värmepumpens uppmärksamhet mestadels riktas mot uppvärmningen av poolen. Detta betyder att, till skillnad från den sedvanliga metoden att värma pooler, din energiförbrukning och sedermera kostnad blir väldigt låga.
Ring nu - Öppet 24/7